بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید

ریاست بنیاد: دکتر مهرداد امامی

عضو هیأت علمی دانشگاه

فوق دکترا (postdoc) از امپریال کالج لندن

دکتری مهندسی عمران از اکول پلی تکنیک پاریس ، Ecole Polytechnique

ایمیل:

emami@bmn.ir