سخن روز

سوی نومیدی مرو، امیدهاست سوی تاریکی مرو، خورشیدهاست مثنوی معنوی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رورویدادهای برگزارشده


جشنواره ها

مراسم بزرگداشت مقام علمی و معنوی علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) در 19 آبان ماه 1395 با حضور.... ادامه مطلب 


آخرین اخبار بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی

اخبار و رویدادهای بنیاد ملی نخبگان