سخن روز

اگر نوع انسانی به فداکاری و گذشت و استقامت در برابر مشکلات جهان شناسی و خود سازی تن نمی داد، به هیچ پیشرفت صحیحی نائل نمی شد. علامه محمد تقی جعفری تبریزی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رورویدادهای برگزارشده


جشنواره ها

مراسم بزرگداشت مقام علمی و معنوی علامه سید محمد حسین طباطبایی (ره) در 19 آبان ماه 1395 با حضور.... ادامه مطلب 


آخرین اخبار بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی

اخبار و رویدادهای بنیاد ملی نخبگان