سخن روز

اساسى ترين عنصرى كه انسان را از غير انسان جدا ميكند،عنصر «بايد بشود» است كه نابترين مختص آدمى است. علامه محمد تقی جعفری تبریزی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

جشنواره ها


ادامه .....
 

آخرین اخبار بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی