بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی:

1- آقای دکتر صفر نصراله زاده

2- آقای دکتر بهمن نقی پور

3- آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

4- آقای دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی

5- حجت الاسلام و المسلمین آقای پوررادی

6- آقای دکتر محمد مقدم واحد

7- آقای دکتر محمدعلی حسینپور فیضی

8- سرکار خانم دکتر مهری باقری

9- آقای دکتر ضیاء الدین دائی کوزه کنانی