بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

1.تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2.تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی

3.تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و انجمن روابط عمومی ایران در آذربایجان شرقی

4. تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و شرکت صنایع خاک چینی ایران

5. تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سردرود

6. تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و موسسه آموزش عالی چرخ نیلوفری آذربایجان

7. تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و سلامتکده بهاران

8. تفاهم نامه همکاری مابین نخبگان استان آذربایجان شرقی و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی

تفاهم‌نامه ها