زمان ملاقات عمومی با ریاست بنیاد، روز پنجشنبه هر هفته می باشد.

 لطفا جهت درخواست زمان ملاقات با دفتر به شماره تلفن 35512131 هماهنگ فرمایید.


  آدرس پست الکترونیکی ریاست بنیاد: emami@bmn.ir

-لطفا در صورت ارسال ایمیل مشخصات کامل خود را در انتهای ایمیل قید فرمایید. (نام و نام خانوادگی، کد ملی، رشته تحصیلی، گرایش تحصیلی، مقطع تحصیلی، دانشگاه محل تحصیل، شهر محل سکونت، شماره تلفن تماس)