همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ­ای در مکتب علامه طباطبایی (ره)- 95/08/19
 

کنگره ملی بزرگداشت مقام علامه جعفری (ره)-96/09/01

  اولین جشنواره سراسری فضای مجازی و رسانه کنگره ملی شهدای دانشجو - 96/07/26 

 

   
مراسم تکریم دکتر محمود نوالی - 96/10/07

مراسم تکریم  استاد محمدامین ادیب طوسی -  96/10/28
 
  مراسم تکریم  میرزا محمدعلی مدرس تبریزی و فرزند ایشان استاد علی اصغر مدرس تبریزی -  96/11/26
         
تکریم از سرآمدان علوم پزشکی تبریز-97/01/30
  تجلیل و تکریم مستعدین برتر جشنواره حضرت علی اکبر (ع)-97/02/08

تجلیل و تکریم پیشکسوتان و سرآمدان صنعت استان-97/02/08
         
 تجلیل و تکریم از دکتر حسن انوری-97/02/27
  تجلیل و تکریم از دکتر توفیق سبحانی-97/03/31
  تجلیل و تکریم از استاد علی تظمی-97/04/28
   
   
تکریم از ملامحمد فضولی-97/05/20
  تجلیل و تکریم از ابوالقاسم نباتی-97/07/05
   تکریم و بزرگداشت میرزاحسین واعظ-97/07/26

 تکریم رضا گنجه ای و علینقی گنجه ای-97/08/24
   تکریم از استاد حسین بهزاد-97/09/29
   بزرگداشت حکیم میرزا علی لعلی-97/10/27
         
تکریم آیت ا... العظمی جعفر سبحانی - 97/10/27
  بزرگداشت میرزا عبدالرحیم طالبوف-97/11/25
   تکریم و بزرگداشت یحیی شیدا-97/12/16
         
تکریم و بزرگداشت آقای علی دهقان-98/03/30
   تکریم و بزرگداشت دکتر سید محمدحسین مبین-98/06/28