سال 1396

ردیف

مقصد بازدید

مخاطب

تاریخ برگزاری بازدید

دستگاه مشارکت کننده

شماره تماس

برای کسب اطلاعات بیشتر

1

مجموعه آسیاب خرابه و سنت استپانوس شهرستان جلفا

خواهران

پنجشنبه مورخ 96/02/07

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی سهند تبریز


041-33458384


2

مجموعه آسیاب خرابه و سنت استپانوس شهرستان جلفا

برادران

جمعه مورخ 96/02/15

3

خط دو مترو تبریز

برادران

شنبه مورخ 96/02/16

4

جنگل های ارسباران، دره مکیدی، شهرستان کلیبر

برادران

پنجشنبه مورخ 96/02/21

5

جنگل های ارسباران، دره مکیدی، شهرستان کلیبر

خواهران

پنجشنبه مورخ 96/02/28

6
بازدید فرهنگی از آرامگاه استاد شهریار و مقبرة الشعرا
برادران و خواهران
دوشنبه مورخ 96/06/27
-
-
7
بازدید از مجموعه تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
برادران و خواهران
دوشنبه مورخ 96/09/20
دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

سال 1395

ردیف

عنوان بازدید

دستگاه مشارکت کننده

تاریخ برگزاری

شماره تماس

برای کسب اطلاعات بیشتر

1

بازدید صنعتی از صنایع ذوب آلومینیوم واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

21 فرردین ماه 1395

04134327587

2

بازدید صنعتی از صنایع شیمیایی (1) واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

7 اردیبهشت ماه 1395

04134327587

3

بازدید صنعتی از صنایع شیمیایی (2) واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

21 اردیبهشت ماه 1395

04134327587

4

بازدید از منطقه آزاد ارس

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

9 و 23 اردیبهشت ماه 1395

04133458007

5

بازدید از منطقه ارسباران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

30 اردیبهشت ماه 1395

04133458007

6

بازدید خارج از استان، صاایران و مجتمع سرب و روی انگوران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

16 اردیبهشت ماه 1395

04133458007