دوشنبه 31 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بازدید علمی-تخصصی از دستگاه حفار متروی شهر تبریز

بازدید علمی-تخصصی از دستگاه حفار متروی شهر تبریز برگزار می گردد.

در راستای برگزاری بازدیدهای علمی-فرهنگی، بازدید علمی-تخصصی از دستگاه حفار متروی شهر تبریز در روز پنجشنبه مورخ 97/09/08 برگزار می­ گردد.

مستعدین برتردر رشتههای فنی-مهندسی مرتبط با موضوع بازدید، جهت شرکت در این بازدید مشخصات و شماره تماس خود را به آدرس azar.sh@bmn.ir ارسال نمایند.

متعاقباً جهت نهایی نمودن برنامه، با شماره تلفن اعلامی، تماس حاصل خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1397/09/03
کد : 172
تعداد بازدید: 106

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601