دوشنبه 31 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

بازدید علمی-تخصصی از سد ارس

بازدید علمی-تخصصی از سد ارس برگزار می گردد.

در راستای برگزاری بازدیدهای علمی-فرهنگی، بازدید علمی-تخصصی از سد ارس در روز پنجشنبه مورخ 97/09/01 برگزار می­ گردد.

مستعدین برتردر رشتههای فنی-مهندسی مرتبط با موضوع بازدید، جهت شرکت در این بازدید مشخصات و شماره تماس خود را به آدرس azar.sh@bmn.ir ارسال نمایند.

متعاقباً جهت نهایی نمودن برنامه، با شماره تلفن اعلامی، تماس حاصل خواهد شد.

تاریخ انتشار : 1397/08/21
کد : 171
تعداد بازدید: 119

               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601