اردوی جهادی تخصصی مبارزه با کرونا

اردوی جهادی تخصصی مبارزه با کرونا (ویژه دانشجویان علم پزشکی) برگزار می‌گردد.

باطلاع می‌رساند با نظر به اصل هدایت استعدادهای برتر در راستای اثرگذاری در آینده کشور و آشناسازی ایشان با نیازهای واقعی جامعه، اردوی جهادی تخصصی مبارزه با کرونا (ویژه دانشجویان علوم پزشکی) با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در قالب همکاری با گروه‌های بهداشتی در جهت واکسیناسیون عمومی، از 20 مهرماه برگزار خواهد گردید.

از کلیه دانشجویان رشته‌های پزشکی دعوت می‌گردد جهت ثبت‌نام، مشخصات خود بهمراه شماره تماس را حداکثر تا تاریخ 1400/07/14 به آدرس پست الکترونیکی بنیاد نخبگان استان به نشانی azar.sh@bmn.ir ارسال نمایند تا هماهنگی‌های لازم صورت گیرد.

تاریخ انتشار : 1400/07/04
کد : 10247
تعداد بازدید: 95