دوشنبه 31 تیر 1398

بنیاد نخبگان استانها

بنیاد نخبگان استانها

سامانه ها

 سال 1397

ردیف

مقصد بازدید

مخاطب

تاریخ برگزاری بازدید

دستگاه مشارکت کننده

1
بازدید تخصصی از خط 2 قطار شهری تبریز
 خواهران و برادران
 97/02/27

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 
2
بازدید علمی-تخصصی از سد ارس
 خواهران و برادران
 97/09/29  

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 3 بازدید علمی از افلاک نمای تبریز
خواهران و برادران   97/09/28 دانشگاه تبریز
 4 بازدید فرهنگی از مجموعه تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 خواهران و برادران  97/09/29 دانشگاه هنر اسلامی تبریز
 سال 1396

ردیف

مقصد بازدید

مخاطب

تاریخ برگزاری بازدید

دستگاه مشارکت کننده

1

مجموعه آسیاب خرابه و سنت استپانوس شهرستان جلفا

خواهران

پنجشنبه مورخ 96/02/07

معاونت فرهنگی دانشگاه صنعتی سهند تبریز


2

مجموعه آسیاب خرابه و سنت استپانوس شهرستان جلفا

برادران

جمعه مورخ 96/02/15

3

خط دو مترو تبریز

برادران

شنبه مورخ 96/02/16

4

جنگل های ارسباران، دره مکیدی، شهرستان کلیبر

برادران

پنجشنبه مورخ 96/02/21

5

جنگل های ارسباران، دره مکیدی، شهرستان کلیبر

خواهران

پنجشنبه مورخ 96/02/28

6
بازدید فرهنگی از آرامگاه استاد شهریار و مقبرة الشعرا
برادران و خواهران
دوشنبه مورخ 96/06/27
-
7
بازدید از مجموعه تاریخی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
برادران و خواهران
دوشنبه مورخ 96/09/20
دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

سال 1395

ردیف

عنوان بازدید

دستگاه مشارکت کننده

تاریخ برگزاری

1

بازدید صنعتی از صنایع ذوب آلومینیوم واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

21 فرردین ماه 1395

2

بازدید صنعتی از صنایع شیمیایی (1) واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

7 اردیبهشت ماه 1395

3

بازدید صنعتی از صنایع شیمیایی (2) واقع در شهرک شهید سلیمی

کلینیک صنعت، معدن و تجارت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

21 اردیبهشت ماه 1395

4

بازدید از منطقه آزاد ارس

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

9 و 23 اردیبهشت ماه 1395

5

بازدید از منطقه ارسباران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

30 اردیبهشت ماه 1395

6

بازدید خارج از استان، صاایران و مجتمع سرب و روی انگوران

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

16 اردیبهشت ماه 1395


               تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بنیاد ملی نخبگان محفوظ می باشد
آدرس: خیابان آزادی- بین خیابان نواب و رودکی- جنب کوچه طاهرنیا- پلاک 209 تلفن: 63478000 - 09601