سخن روز

امام علي (ع): علم قدرت است؛ هر كس آن را به چنگ آورد مى‏تواند قدرتمندى و قدرت‏نمايى كند و هر كسى كه اين اقتدار را به دست نياورد، بر او غلبه خواهد شد

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو

رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

روسای پیشین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل            دکتر پرویز آژیده                          از سال 1388 الی 1389


            دکتر رسول محمدرضایی             از سال 1389 الی 1393