سخن روز

اصل تعهّد در اشكال مختلفش، اصلى است كه اگر از قاموس زندگى بشرى حذف شود، از موجوديّت انسانى چيزى نمی ماند كه حتّى به يك لحظه انديشيدن درباره او بيارزد. انسان بی تعهّد پست تر از جماد است. علامه محمد تقی جعفری تبریزی

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو


رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

روسای پیشین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل            دکتر پرویز آژیده                          از سال 1388 الی 1389


            دکتر رسول محمدرضایی             از سال 1389 الی 1393