سخن روز

آن را که فضل و دانش و تقوا مسلم است/ هرجا قدم نهد، قدمش خیرمقدم است « صادق سرمد»

رویداد شکوفایی ایده هارویدادهای پیش رو


رویدادهای برگزارشده

ادامه ...

روسای پیشین مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل            دکتر پرویز آژیده                          از سال 1388 الی 1389


            دکتر رسول محمدرضایی             از سال 1389 الی 1393